Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

phát xít Nhật.

B.

Bảo đại, Trần Trọng Kim.

C.

phát xít Nhật và Trần Trọng Kim.

D.

phát xít Nhật và thực dân Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

phát xít Nhật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...