Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và chỉ thị của chúng ta” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

A.

Đêm 9-3-1945 

B.

Ngày 10-3-1945

C.

Ngày 12-3-1945

D.

Sáng 13-3-1945

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...