Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và chỉ thị của chúng ta” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

A.

Đêm 9-3-1945 

B.

Ngày 10-3-1945

C.

Ngày 12-3-1945

D.

Sáng 13-3-1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 12-3-1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...