Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá:

A.

số lượng nơron trong não bộ của con người.

B.

sự trưởng thành của con người.

C.

sự di truyền khả năng trí tuệ của con người.

D.

chất lượng não bộ của con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự di truyền khả năng trí tuệ của con người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...