Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá:

A.

số lượng nơron trong não bộ của con người.

B.

sự trưởng thành của con người.

C.

sự di truyền khả năng trí tuệ của con người.

D.

chất lượng não bộ của con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự di truyền khả năng trí tuệ của con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...