Chỉ số iot là số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 (gam) chất béo. Chỉ số iot của một mẫu chất béo chứa 88,4% triolein là:

A.

76,2.

B.

762.

C.

86,2.

D.

25,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

76,2.

100 (gam) chất béo có chứa: = 88,4 (gam).

(C17H33COO)3C3H5 + 3I2 (C17H33I2COO)3C3H5.

      884 gam           762 gam

      88,4 gam          76,2 gam

Chỉ số iot của chất béo trên là = 76,2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...