Chỉ số iot là số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 (gam) chất béo. Chỉ số iot của một mẫu chất béo chứa 88,4% triolein là:

A.

76,2.

B.

762.

C.

86,2.

D.

25,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

76,2.

100 (gam) chất béo có chứa: = 88,4 (gam).

(C17H33COO)3C3H5 + 3I2 (C17H33I2COO)3C3H5.

      884 gam           762 gam

      88,4 gam          76,2 gam

Chỉ số iot của chất béo trên là = 76,2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...