Chỉ ra phương trình hóa học đúng :

A. 4Ag + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag2O
B. 6Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn 3Ag2O
C. 2Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
D. 2Ag + 2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...