Chỉ ra phát biểu sai sau đây?

A.

Thời điểm có thể có giá trị âm (< 0).

B.

Mốc thời gian (t = 0) luôn được chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động.

C.

Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dương (Δt > 0).

D.

Đơn vị SI của thời gian là giây đồng hồ (s).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...