Chỉ ra phát biểu sai sau đây?

A.

Thời điểm có thể có giá trị âm (< 0).

B.

Mốc thời gian (t = 0) luôn được chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động.

C.

Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dương (Δt > 0).

D.

Đơn vị SI của thời gian là giây đồng hồ (s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...