Chỉ ra phát biểu sai sau đây?

A.

Thời điểm có thể có giá trị âm (< 0).

B.

Mốc thời gian (t = 0) luôn được chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động.

C.

Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dương (Δt > 0).

D.

Đơn vị SI của thời gian là giây đồng hồ (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mốc thời gian thường được chọn lúc vật bắt đầu chuyển động nếu vật có thời điểm khởi hành.
Nhưng cũng có thể chọn vào thời điểm bất kì, cũng có những vật không có lúc bắt đầu chuyển động. Nên phát biểu "Mốc thời gian (t = 0) luôn được chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động" sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...