Chỉ ra nội dung sai : Trong tinh thể phân tử, các phân tử

A. tồn tại như những đơn vị độc lập.
B. được sắp xếp một cách đều đặn trong không gian.
C. nằm ở các nút mạng của tinh thể.
D. liên kết với nhau bằng lực tương tác mạnh.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...