Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm

A.

4Al + 3O2 -> 2Al2O3 (nhiệt độ)

B.

Al + 4HNO3 -> Al(NO3)3 +NO + 2H2O

C.

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

D.

2Al + Fe2O3 -> Al2O3 + 2Fe nhiệt độ 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lý thuyết

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...