Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm

A.

4Al + 3O2 -> 2Al2O3 (nhiệt độ)

B.

Al + 4HNO3 -> Al(NO3)3 +NO + 2H2O

C.

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

D.

2Al + Fe2O3 -> Al2O3 + 2Fe nhiệt độ 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...