Chỉ ra các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây:
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”

A.

trẻ em, búp trên cành

B.

trẻ em, học hành

C.

ăn ngủ, học hành

D.

búp, cành

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...