Chi is not weak, she is ...........

A.

thin

B.

strong

C.

short

D.

tall

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Chi is not weak, she is strong

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...