Chì được sản xuất từ quặng galen theo sơ đồ nào?

A.

PbS  PbO  Pb.

B.

Pb(NO3)2  PbO  Pb.

C.

PbS  PbCl2  Pb.

D.

PbO  Pb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...