Chì được sản xuất từ quặng galen theo sơ đồ nào?

A.

PbS  PbO  Pb.

B.

Pb(NO3)2  PbO  Pb.

C.

PbS  PbCl2  Pb.

D.

PbO  Pb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

PbS  PbO  Pb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...