Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl, NH4Cl, AlCl3, FeCl2, CuCl2, (NH4)2SO4?

A.

BaCl2.

B.

Ba(OH)2.

C.

NaOH.

D.

Quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...