Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl ,NH4Cl ,AlCl3 ,FeCl2 ,CuCl2 ,(NH4)2SO4 ?

A.

Dung dịch BaCl2 

B.

Dung dịch Ba(OH)2 .

C.

Dung dịch NaOH 

D.

Quỳ tím 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi dùng dd Ba(OH)2 sẽ nhận biết được:

+ NH4Cl tạo khí mùi khai

+ AlCl3 tạo kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần

+ FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí

+CuCl2  tạo kết tủa màu xanh

+ (NH4)2SO4 vừa tạo kết tủa màu trắng, vừa có khí mùi khai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...