Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl ,NH4Cl ,AlCl3 ,FeCl2 ,CuCl2 ,(NH4)2SO4 ?

A.

Dung dịch BaCl2 

B.

Dung dịch Ba(OH)2 .

C.

Dung dịch NaOH 

D.

Quỳ tím 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi dùng dd Ba(OH)2 sẽ nhận biết được:

+ NH4Cl tạo khí mùi khai

+ AlCl3 tạo kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần

+ FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí

+CuCl2  tạo kết tủa màu xanh

+ (NH4)2SO4 vừa tạo kết tủa màu trắng, vừa có khí mùi khai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...