Chỉ dùng nước và một dung dịch axit hay bazơ thích hợp, phân biệt 3 kim loại: Na, Ba, Cu

A.

Nước, dung dịch H2SO4

B.

Nước, dung dịch HNO3

C.

Nước, dung dịch NaOH

D.

Nước, dung dịch HCl

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...