Chỉ dùng nước và một dung dịch axit hay bazơ thích hợp, phân biệt 3 kim loại: Na, Ba, Cu

A.

Nước, dung dịch H2SO4

B.

Nước, dung dịch HNO3

C.

Nước, dung dịch NaOH

D.

Nước, dung dịch HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước, dung dịch H2SO4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...