Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A.

Zn, Al2O3, Al.

B.

Mg, K, Na.            

C.

Mg, Al2O3, Al.    

D.

Fe, Al2O3, Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mg, Al2O3, Al.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...