Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A.

Zn, Al2O3, Al.

B.

Mg, K, Na.            

C.

Mg, Al2O3, Al.    

D.

Fe, Al2O3, Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mg, Al2O3, Al.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...