Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã:

A. không sử dụng pháp luật
B. không tuân thủ pháp luật
C. không thi hành pháp luật
D. không áp dụng pháp luật
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...