Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu?

A.

ở Hương Cảng.

B.

ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

ở Quảng Châu.

D.

Ở Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở Hà Nội

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...