Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu?

A.

ở Hương Cảng.

B.

ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

ở Quảng Châu.

D.

Ở Hà Nội

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...