Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu

A.

Bắc Kì 

B.

Nam Kì

C.

Trung Kì

D.

Trung Quốc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bắc Kì

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...