Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu

A.

Bắc Kì 

B.

Nam Kì

C.

Trung Kì

D.

Trung Quốc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...