Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu

A.

Bắc Kì 

B.

Nam Kì

C.

Trung Kì

D.

Trung Quốc

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...