Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu

A.

Bắc Kì 

B.

Nam Kì

C.

Trung Kì

D.

Trung Quốc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bắc Kì

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...