Chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo bằng đá, xương, sừng như búa, rìu có lỗ để tra cán, lao có ngạnh, kim khâu, móc câu bằng xương là đặc điểm lao động của:

A.

Người hiện đại.

B.

Người cổ Homo.

C.

Người cận đại.

D.

Người khéo léo.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...