Chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo bằng đá, xương, sừng như búa, rìu có lỗ để tra cán, lao có ngạnh, kim khâu, móc câu bằng xương là đặc điểm lao động của:

A.

Người hiện đại.

B.

Người cổ Homo.

C.

Người cận đại.

D.

Người khéo léo.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...