Chè là sản phẩm có giá trị xuất khẩu, ở nước ta hiện nay, diện tích trồng chè lớn nhất thuộc tỉnh:

A.

Sơn La.

B.

Lâm Đồng.

C.

Cao Bằng.

D.

Đắc Lắc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...