Chế độ mưa của các tỉnh từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân có đặc điểm là

A.

mưa về mùa xuân, hạ.

B.

mưa về hè, thu.

C.

mưa về thu, đông

D.

mưa về đông, xuân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mưa về thu, đông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...