Chế độ mưa của các tỉnh từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân có đặc điểm là

A.

mưa về mùa xuân, hạ.

B.

mưa về hè, thu.

C.

mưa về thu, đông

D.

mưa về đông, xuân.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...