Chế độ lũ sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điêm

A. lên chậm, rút chậm.
B. lên nhanh, rút nhanh
C. lên chậm, rút nhanh.
D. lên nhanh, rút chậm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Chế độ lũ sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm lũ lên chậm, rút chậm do diện tích lưu vực lớn, sông rộng, lũ ngập tràn đồng bằng, lại có Biển Hồ của Campuchia điều tiết nước...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...