Chế độ lũ sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điêm

A. lên chậm, rút chậm.
B. lên nhanh, rút nhanh
C. lên chậm, rút nhanh.
D. lên nhanh, rút chậm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Chế độ lũ sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm lũ lên chậm, rút chậm do diện tích lưu vực lớn, sông rộng, lũ ngập tràn đồng bằng, lại có Biển Hồ của Campuchia điều tiết nước...

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...