Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A.

Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

B.

Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C.

Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.

D.

Đảng Dân chủ và Đảng Tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...