Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A.

Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

B.

Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C.

Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.

D.

Đảng Dân chủ và Đảng Tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...