Chạy song song với quốc lộ 1A và đường sắt Thống Nhất ở Bắc Trung Bộ chính là quốc lộ:

A.

13.

B.

14.

C.

15.

D.

22.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...