Châu Phi có bao nhiêu nước được Liên hợp quốc xác định là nghèo nhất thế giới?

A.

43 nước

B.

34 nước

C.

29 nước

D.

19 nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

29 nước

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...