Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch img1trong img2thu được hất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X là  

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:

-       Z là anđehit có cùng số nguyên tử cacbon vs Y.

-       Z có số C img1

img2Nhìn vào các đáp án, chỉ có A là thích hợp.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...