Chất X đơn chức, chứa vòng benzene có công thức phân tử C8H8O2. Biết 1 mol X tác dụng tối đa với 1 mol NaOH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là:

A.

4. 

B.

6. 

C.

8. 

D.

2. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:1 img1 X là axit hoăc là este-ancol . Các đồng phân axit thỏa mãn X:                         44593786_319377058877255_977059627675942912_n Các đồng phân este-ancol thỏa mãn X:                44721558_305946000008593_3017917667420930048_n Vậy có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn X.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...