Chất X có tính chất sau:

– X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong.

– X không làm mất màu dung dịch brom.

– X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối.

X là chất nào trong số các chất sau? 

A.

Na2CO3.

B.

NaHCO3.

C.

Na2SO3.

D.

Na2S.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaHCO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...