Chất X có tính chất sau:

– X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong.

– X không làm mất màu dung dịch brom.

– X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối.

X là chất nào trong số các chất sau? 

A.

Na2CO3.

B.

NaHCO3.

C.

Na2SO3.

D.

Na2S.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...