Chất X có tính chất sau:

– X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong.

– X không làm mất màu dung dịch brom.

– X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối.

X là chất nào trong số các chất sau? 

A.

Na2CO3.

B.

NaHCO3.

C.

Na2SO3.

D.

Na2S.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaHCO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...