chất X có CTPT là C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là;

A.

C2H5COOH

B.

HO-C2H4-CHO

C.

CH3COOCH3

D.

HCOOC2H5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

axit axetic có CTPT là CH3COOH nên CTCT phù hợp với X là CH3COOCH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...