Chất X có CTPT C2H4O2 cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại

A.

axit không no đơn chức

B.

axit no đơn chức

C.

ancol no đa chức

D.

este no đơn chức

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì X tác dụng với NaOH thu được sản phẩm là muối và nước, do đó X phải là axit

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...