Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A.

C2H5COOCH3

B.

HCOOC3H5

C.

HCOOC3H7

D.

CH3COOC2H5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

LT

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...