Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH  Y + CH4O

Y  + HCl (dư) Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:

A.

H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...