Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH  Y + CH4O

Y  + HCl (dư) Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:

A.

H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...