Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Đun 4,4 (gam) chất X trong NaOH dư thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO nung nóng được anđehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc thấy giải phóng nhiều hơn 15 (gam) bạc. X là:

A.

C2H5COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3.

C.

HCOOCH2CH2CH3.

D.

CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H5COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...