Chất thuộc nhóm monosaccarit:

A.

Tinh bột.

B.

Saccarozơ.

C.

Glucozơ.

D.

Xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Tinh bột và Xenlulozơ là polisaccarit.

+ Saccarozơ là đisaccarit.

=> Glucozơ là monosaccarit.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...