Chất thuộc loại đisaccarit là ?

A.

glucozơ.

B.

saccarozơ.

C.

xenlulozơ.

D.

fructozơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...