Chất thuộc loại đisaccarit là ?

A.

glucozơ.

B.

saccarozơ.

C.

xenlulozơ.

D.

fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

saccarozơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...