Chất tham gia phản ứng tráng bạc

A.

fructozo

B.

saccarozo

C.

xenlulozo

D.

tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...