Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là :

A.

HCHO

B.

HCOOCH3

C.

HCOOH

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCHO;  HCOOCH3; HCOOH: đều có thể tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...