Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là :

A.

HCHO

B.

HCOOCH3

C.

HCOOH

D.

Tất cả đều đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...