Chất suy tưởng triết lý và sự đa dạng phong phú của thế giới hình ảnh thơ là nét phong cách nổi bật nhất của nhà thơ nào sau đây:

A.

Nguyễn Đình Thi

B.

Hoàng Cầm

C.

Chế Lan Viên

D.

Tố Hữu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chế Lan Viên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...