Chất suy tưởng triết lý và sự đa dạng phong phú của thế giới hình ảnh thơ là nét phong cách nổi bật nhất của nhà thơ nào sau đây:

A.

Nguyễn Đình Thi

B.

Hoàng Cầm

C.

Chế Lan Viên

D.

Tố Hữu

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...